UVEL
Сребърни бижута в наличност


налично - N:94449

3.70гр -37лв
Циркон
р-р:59
мод:uspr18023 ; маг:1

налично - N:94450

3.55гр -36лв
Циркон
р-р:59
мод:uspr18024 ; маг:1

налично - N:94451

3.64гр -36лв
Циркон
р-р:56
мод:uspr18024 ; маг:1

налично - N:94456

3.50гр -35лв
Циркон
р-р:54
мод:uspr18024 ; маг:1

налично - N:94458

3.04гр -30лв
Циркон
р-р:51.5
мод:uspr18024 ; маг:1

налично - N:94459

2.82гр -28лв
Циркон
р-р:51.5
мод:uspr18025 ; маг:1

налично - N:94462

2.86гр -29лв
Циркон
р-р:51
мод:uspr18025 ; маг:1

налично - N:94463

3.03гр -30лв
Циркон
р-р:58
мод:uspr18025 ; маг:1

налично - N:94929

7.29гр -58лв
Циркон
р-р:53.5
мод:P525 ; маг:1

налично - N:94922

2.14гр -17лв
Циркон
р-р:53.5
мод:P1028 ; маг:1

налично - N:94920

2.47гр -20лв
Циркон
р-р:51
мод:P1011 ; маг:1

налично - N:94916

9.80гр -69лв
Циркон
р-р:52
мод:P1622 ; маг:1

налично - N:94911

8.24гр -58лв
Циркон
р-р:58
мод:P1503 ; маг:1

налично - N:94909

11.31гр -79лв
Циркон
р-р:55
мод:P1627 ; маг:1

налично - N:94555

4.31гр -34лв
Седеф
р-р:56
мод:uspr180219 ; маг:1

налично - N:94557

5.83гр -41лв
Седеф
р-р:51.5
мод:uspr180220 ; маг:1

налично - N:94549

3.13гр -28лв
Седеф
р-р:53.5
мод:uspr180216 ; маг:1

налично - N:94632

2.19гр -18лв
Циркон
р-р:52
мод:P2486 ; маг:1

налично - N:94633

2.98гр -24лв
Циркон
р-р:55
мод:P2050 ; маг:1

налично - N:94635

3.25гр -23лв

р-р:56
мод:P1419 ; маг:1

налично - N:94794

6.09гр -49лв
Седеф
р-р:51
мод:uspr180221 ; маг:1

налично - N:6597

4.83гр -19лв

р-р:52
мод:P1364 ; маг:1

налично - N:6603

3.33гр -13лв

р-р:55
мод:P1368 ; маг:1

налично - N:6606

3.26гр -13лв

р-р:53
мод:P1368 ; маг:1