UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:103480

1.66гр -116лв
Циркон:0.06гр
р-р:55
мод:P547 ; маг:2

налично - N:103478

1.00гр -70лв
Циркон:0.02гр
р-р:57
мод:P539 ; маг:2

налично - N:103479

1.66гр -116лв
Циркон:0.06гр
р-р:59
мод:P547 ; маг:2

налично - N:103477

1.10гр -77лв
Циркон:0.02гр
р-р:59
мод:P539 ; маг:2

налично - N:103476

1.18гр -83лв
Циркон:0.02гр
р-р:59
мод:P537 ; маг:2

налично - N:103475

1.22гр -85лв
Циркон:0.02гр
р-р:54
мод:P537 ; маг:2

налично - N:103474

1.35гр -95лв
Циркон:0.01гр
р-р:56
мод:P365 ; маг:2

налично - N:103473

1.43гр -100лв
Циркон:0.01гр
р-р:59
мод:P365 ; маг:2

налично - N:103472

1.45гр -102лв
Циркон:0.01гр
р-р:55
мод:P365 ; маг:2

налично - N:103471

1.52гр -106лв
Циркон:0.02гр
р-р:56
мод:P347 ; маг:2

налично - N:103470

1.55гр -109лв
Циркон:0.01гр
р-р:59
мод:P346 ; маг:2

налично - N:103469

2.95гр -207лв

р-р:59
мод:P1433 ; маг:2

налично - N:103468

3.01гр -211лв

р-р:55
мод:P1433 ; маг:2

налично - N:103467

3.87гр -271лв

р-р:60
мод:P1433 ; маг:2

налично - N:103466

1.56гр -109лв

р-р:51
мод:P1257 ; маг:2

налично - N:103463

2.81гр -197лв
Циркон:0.03гр
р-р:59
мод:P770 ; маг:2

налично - N:103464

1.39гр -97лв

р-р:50
мод:P1257 ; маг:2

налично - N:103459

1.61гр -113лв
Циркон:0.04гр
р-р:60
мод:P690 ; маг:2

налично - N:103460

1.05гр -76лв
Циркон:0.01гр
р-р:57
мод:P691 ; маг:2

налично - N:103461

1.41гр -102лв
Циркон:0.02гр
р-р:58
мод:P689 ; маг:2

налично - N:103465

1.42гр -99лв

р-р:53
мод:P1257 ; маг:2

налично - N:103452

4.54гр -381лв
Циркон:1.00гр
р-р:52
мод:P2585 ; маг:2

налично - N:103462

1.76гр -127лв
Циркон:0.04гр
р-р:59
мод:P756 ; маг:2

налично - N:103458

1.20гр -86лв
Циркон:0.01гр
р-р:60.5
мод:P686 ; маг:2