UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:105974

1.73гр -121лв
Циркон:0.41гр
р-р:53
мод:P1078 ; маг:2

налично - N:105975

3.68гр -265лв
Циркон:0.03гр
р-р:50.5
мод:P2082 ; маг:2

налично - N:105973

0.72гр -52лв
Циркон:0.09гр
р-р:54
мод:P1205 ; маг:2

налично - N:105971

1.85гр -137лв
Циркон:0.06гр
р-р:55
мод:P2443 ; маг:2

налично - N:105970

1.80гр -133лв
Циркон:0.06гр
р-р:52
мод:P2443 ; маг:2

налично - N:105969

2.50гр -190лв
Циркон:0.06гр
р-р:54
мод:P2426 ; маг:2

налично - N:105968

1.53гр -107лв

р-р:54
мод:P1529 ; маг:2

налично - N:105946

1.59гр -127лв
Циркон:0.78гр
р-р:50
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:105945

1.70гр -136лв
Циркон:0.78гр
р-р:53
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:105944

1.72гр -138лв
Циркон:0.78гр
р-р:55
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:105943

2.02гр -158лв
Циркон:0.41гр
р-р:52
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:105942

1.92гр -150лв
Циркон:0.41гр
р-р:49
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:105941

2.43гр -185лв
Циркон:0.86гр
р-р:50
мод:P2385 ; маг:2

налично - N:105929

4.69гр -366лв

р-р:57
мод:P2366r ; маг:2

налично - N:105928

2.04гр -143лв
Циркон:0.04гр
р-р:58
мод:P887 ; маг:2

налично - N:105927

1.66гр -120лв
Циркон:0.04гр
р-р:59
мод:P680 ; маг:2

налично - N:105926

1.60гр -112лв
Циркон:0.03гр
р-р:54
мод:P778 ; маг:2

налично - N:105924

2.58гр -196лв
Циркон:0.53гр
р-р:54
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:105923

2.47гр -188лв
Циркон:0.53гр
р-р:52
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:105922

2.33гр -177лв
Циркон:0.53гр
р-р:49
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:105863

3.94гр -284лв
Циркон:0.02гр
р-р:54
мод:P2082 ; маг:2

налично - N:105862

2.08гр -150лв

р-р:53
мод:P2308 ; маг:2

налично - N:105861

2.98гр -226лв
Циркон:0.45гр
р-р:54
мод:P2496 ; маг:2

налично - N:105860

3.57гр -250лв
Циркон:0.28гр
р-р:58
мод:P622 ; маг:2