UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:101768

1.03гр -72лв
Циркон:0.03гр
р-р:49
мод:P570 ; маг:2

налично - N:101765

2.05гр -156лв
Циркон:0.03гр
р-р:51.5
мод:P2474 ; маг:2

налично - N:101764

1.71гр -130лв
Циркон:0.08гр
р-р:51
мод:P2432 ; маг:2

налично - N:101763

1.85гр -137лв
Циркон:0.04гр
р-р:51
мод:P2443 ; маг:2

налично - N:101618

1.92гр -138лв
Циркон:0.22гр
р-р:52
мод:P520 ; маг:2

налично - N:101617

1.85гр -133лв
Циркон:0.22гр
р-р:51
мод:P520 ; маг:2

налично - N:100792

3.48гр -244лв
Циркон:0.94гр
р-р:52
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:100791

3.51гр -246лв
Циркон:0.94гр
р-р:55
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:100790

3.59гр -251лв
Циркон:0.94гр
р-р:58
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:100784

3.64гр -255лв
Циркон:2.33гр
р-р:52
мод:P1104 ; маг:2

налично - N:100782

3.62гр -253лв
Циркон:2.33гр
р-р:54
мод:P1104 ; маг:2

налично - N:100781

2.63гр -184лв
Циркон:0.45гр
р-р:50
мод:P1090 ; маг:2

налично - N:100779

2.87гр -201лв
Циркон:0.28гр
р-р:50
мод:P1399 ; маг:2

налично - N:100778

2.89гр -202лв
Циркон:0.28гр
р-р:56
мод:P1399 ; маг:2

налично - N:100686

4.41гр -379лв
Циркон:0.99гр
р-р:53
мод:P2585w ; маг:2

налично - N:100675

3.10гр -248лв
Циркон:0.16гр
р-р:56
мод:P2582 ; маг:2

налично - N:100674

2.04гр -155лв
Циркон:0.08гр
р-р:53.5
мод:P2583 ; маг:2

налично - N:100649

4.22гр -304лв
Циркон:0.02гр
р-р:54
мод:P2072 ; маг:2

налично - N:100648

8.47гр -627лв
Циркон:2.34гр
р-р:55
мод:P2074 ; маг:2

налично - N:100647

7.60гр -578лв
Циркон:0.36гр
р-р:55
мод:P2029 ; маг:2

налично - N:100607

3.26гр -235лв
Циркон:0.40гр
р-р:55
мод:P817 ; маг:2

налично - N:99397

7.58гр -531лв
Циркон:0.84гр
р-р:53
мод:P1681 ; маг:2

налично - N:99392

3.65гр -263лв
Циркон:0.35гр
р-р:52
мод:P2116 ; маг:2

налично - N:99387

1.93гр -139лв
Циркон:0.02гр
р-р:55
мод:P1009 ; маг:2