UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:96011

1.48гр -107лв
Циркон:0.67гр
р-р:53
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:96010

2.53гр -192лв
Циркон:0.83гр
р-р:53
мод:P2385 ; маг:2

налично - N:96009

2.09гр -155лв
Циркон:0.30гр
р-р:52
мод:P2414 ; маг:2

налично - N:96008

2.07гр -153лв
Циркон:0.30гр
р-р:53
мод:P2414 ; маг:2

налично - N:96007

2.00гр -148лв
Циркон:0.30гр
р-р:49
мод:P2414 ; маг:2

налично - N:95979

1.39гр -100лв
Циркон:0.02гр
р-р:51
мод:P689 ; маг:2

налично - N:95978

1.60гр -112лв
Циркон:0.01гр
р-р:54.5
мод:P851 ; маг:2

налично - N:95977

1.57гр -113лв
Циркон:0.01гр
р-р:53
мод:P881 ; маг:2

налично - N:95976

1.23гр -89лв
Циркон:0.08гр
р-р:52.5
мод:P912 ; маг:2

налично - N:95975

1.08гр -78лв
Циркон:0.06гр
р-р:49
мод:P1154 ; маг:2

налично - N:95972

2.36гр -165лв

р-р:52
мод:P1480m ; маг:2

налично - N:95970

1.77гр -127лв
Циркон:0.03гр
р-р:57
мод:P1499 ; маг:2

налично - N:95969

1.37гр -99лв
Циркон:0.15гр
р-р:54
мод:P1528 ; маг:2

налично - N:95968

1.35гр -97лв
Циркон:0.03гр
р-р:57
мод:P1531 ; маг:2

налично - N:95856

1.53гр -107лв
Циркон:0.01гр
р-р:50
мод:P346 ; маг:2

налично - N:95855

1.71гр -120лв
Циркон:0.01гр
р-р:55
мод:P350 ; маг:2

налично - N:95854

1.32гр -92лв
Циркон:0.01гр
р-р:56.5
мод:P365 ; маг:2

налично - N:95848

1.27гр -91лв
Циркон:0.01гр
р-р:54
мод:P686 ; маг:2

налично - N:95839

2.20гр -172лв
Циркон:0.04гр
р-р:53
мод:P2296w ; маг:2

налично - N:95838

2.43гр -180лв
Циркон:0.05гр
р-р:54
мод:P2397w ; маг:2

налично - N:95836

2.29гр -169лв
Циркон:0.34гр
р-р:56
мод:P1256w ; маг:2

налично - N:95835

2.51гр -181лв
Циркон:0.44гр
р-р:55
мод:P1090w ; маг:2

налично - N:95834

1.62гр -120лв
Циркон:0.26гр
р-р:53
мод:P2206w ; маг:2

налично - N:95756

2.12гр -148лв
Циркон:0.06гр
р-р:52
мод:P611 ; маг:2