UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:103940

1.89гр -136лв
Циркон:0.03гр
р-р:60
мод:P1017 ; маг:2

налично - N:103939

2.77гр -194лв
Циркон:0.04гр
р-р:57
мод:P770 ; маг:2

налично - N:103938

1.50гр -108лв
Циркон:0.04гр
р-р:59
мод:P756 ; маг:2

налично - N:103931

3.56гр -249лв
Циркон:0.99гр
р-р:60
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:103929

3.08гр -216лв
Циркон:0.99гр
р-р:51
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:103928

1.58гр -111лв
Циркон:0.02гр
р-р:51
мод:P1268 ; маг:2

налично - N:103799

1.50гр -105лв

р-р:58
мод:P37 ; маг:2

налично - N:103798

2.06гр -144лв

р-р:59
мод:P1496 ; маг:2

налично - N:103797

4.08гр -302лв
Циркон:0.99гр
р-р:53.5
мод:P2164 ; маг:2

налично - N:103796

3.45гр -248лв
Циркон:0.47гр
р-р:59
мод:P817 ; маг:2

налично - N:103795

1.87гр -131лв
Циркон:0.17гр
р-р:50
мод:P1711 ; маг:2

налично - N:103721

1.84гр -140лв
Циркон:0.31гр
р-р:49
мод:P2414w ; маг:2

налично - N:103719

1.45гр -107лв
Циркон:0.15гр
р-р:52
мод:P1528w ; маг:2

налично - N:103717

2.41гр -183лв
Циркон:0.18гр
р-р:55
мод:P2270w ; маг:2

налично - N:103716

3.04гр -219лв
Циркон:0.96гр
р-р:54
мод:P1073w ; маг:2

налично - N:103588

5.58гр -413лв
Циркон:3.34гр
р-р:53
мод:P2080 ; маг:2

налично - N:103587

3.36гр -249лв
Циркон:3.34гр
р-р:52
мод:P2024 ; маг:2

налично - N:103586

4.63гр -324лв
Циркон:0.07гр
р-р:56
мод:P701 ; маг:2

налично - N:103585

2.74гр -192лв
Циркон:0.29гр
р-р:52.5
мод:P130 ; маг:2

налично - N:103582

1.68гр -121лв
Циркон:0.15гр
р-р:49
мод:P1528 ; маг:2

налично - N:103513

5.24гр -377лв
Циркон:0.76гр
р-р:57
мод:P1455 ; маг:2

налично - N:103512

6.93гр -499лв
Циркон:1.14гр
р-р:55
мод:P1320 ; маг:2

налично - N:103511

2.38гр -167лв
Циркон:0.23гр
р-р:55
мод:P1291 ; маг:2

налично - N:103510

1.59гр -111лв
Циркон:0.01гр
р-р:55
мод:P1268 ; маг:2