UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:95854

1.32гр -92лв
Циркон:0.01гр
р-р:56.5
мод:P365 ; маг:2

налично - N:95839

2.20гр -172лв
Циркон:0.04гр
р-р:53
мод:P2296w ; маг:2

налично - N:95838

2.43гр -180лв
Циркон:0.05гр
р-р:54
мод:P2397w ; маг:2

налично - N:95836

2.29гр -169лв
Циркон:0.34гр
р-р:56
мод:P1256w ; маг:2

налично - N:95835

2.51гр -181лв
Циркон:0.44гр
р-р:55
мод:P1090w ; маг:2

налично - N:95834

1.62гр -120лв
Циркон:0.26гр
р-р:53
мод:P2206w ; маг:2

налично - N:95755

1.30гр -91лв
Циркон:0.01гр
р-р:56
мод:P365 ; маг:2

налично - N:95753

3.20гр -224лв
Циркон:0.92гр
р-р:52
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:95751

1.26гр -91лв
Циркон:0.64гр
р-р:51
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:95745

3.30гр -238лв
Циркон:0.96гр
р-р:56.5
мод:P1073w ; маг:2

налично - N:95744

3.10гр -223лв
Циркон:0.96гр
р-р:51
мод:P1073w ; маг:2

налично - N:95686

1.30гр -94лв
Циркон:0.64гр
р-р:53
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:95625

3.27гр -235лв
Циркон:0.96гр
р-р:51
мод:P1073w ; маг:2

налично - N:95451

8.30гр -581лв
Циркон:0.75гр
р-р:56
мод:P1626 ; маг:2

налично - N:95450

4.48гр -314лв
Циркон:0.26гр
р-р:53.5
мод:P522 ; маг:2

налично - N:95352

1.84гр -132лв
Циркон:0.24гр
р-р:52
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:95351

2.60гр -198лв
Циркон:0.80гр
р-р:53
мод:P2385 ; маг:2

налично - N:95303

5.22гр -407лв
Циркон:0.54гр
р-р:54.5
мод:P2234r ; маг:2

налично - N:95297

1.58гр -130лв
Циркон:0.75гр
р-р:53.5
мод:P2251w ; маг:2

налично - N:95295

2.34гр -183лв
Циркон:0.81гр
р-р:51.5
мод:P2385w ; маг:2

налично - N:95294

2.13гр -166лв
Циркон:0.50гр
р-р:51
мод:P2271w ; маг:2

налично - N:95293

1.38гр -102лв
Циркон:0.65гр
р-р:53.5
мод:P1474w ; маг:2

налично - N:95292

4.37гр -341лв

р-р:52
мод:P2370r ; маг:2

налично - N:95210

2.10гр -160лв
Циркон:0.06гр
р-р:51
мод:P2426 ; маг:2