UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:99049

4.38гр -315лв
Циркон:0.02гр
р-р:53
мод:P2072 ; маг:2

налично - N:99047

1.86гр -130лв
Циркон:0.05гр
р-р:53
мод:P611 ; маг:2

налично - N:99046

3.99гр -279лв
Циркон:0.03гр
р-р:50.5
мод:P453 ; маг:2

налично - N:99045

3.67гр -264лв
Циркон:0.15гр
р-р:55.5
мод:P946 ; маг:2

налично - N:99044

5.84гр -409лв
Циркон:0.12гр
р-р:59.5
мод:P1124 ; маг:2

налично - N:99042

19.28гр -1350лв
Циркон:0.60гр
р-р:52
мод:P1201 ; маг:2

налично - N:99040

2.66гр -192лв
Циркон:0.09гр
р-р:56
мод:P1333 ; маг:2

налично - N:99026

1.73гр -135лв
Циркон:0.17гр
р-р:46
мод:P2314w ; маг:2

налично - N:99025

1.30гр -99лв
Циркон:0.17гр
р-р:53
мод:P2360w ; маг:2

налично - N:99024

2.64гр -201лв
Циркон:0.17гр
р-р:54
мод:P2371w ; маг:2

налично - N:99023

1.88гр -143лв
Циркон:0.25гр
р-р:54
мод:P2278w ; маг:2

налично - N:99022

2.56гр -195лв
Циркон:0.21гр
р-р:54.5
мод:P2263w ; маг:2

налично - N:99021

1.43гр -109лв
Циркон:0.07гр
р-р:54
мод:P2079w ; маг:2

налично - N:99019

3.56гр -256лв
Циркон:0.95гр
р-р:55.5
мод:P1073w ; маг:2

налично - N:99018

3.00гр -234лв
Циркон:0.70гр
р-р:50
мод:P2248w ; маг:2

налично - N:99012

4.36гр -340лв

р-р:51.5
мод:BN ; маг:2

налично - N:98999

1.68гр -118лв
Циркон:0.05гр
р-р:54
мод:P495 ; маг:2

налично - N:98997

1.18гр -85лв
Циркон:0.01гр
р-р:55
мод:P686 ; маг:2

налично - N:98010

1.70гр -126лв
Циркон:0.03гр
р-р:51
мод:P2317 ; маг:2

налично - N:97079

3.26гр -235лв
Циркон:2.25гр
р-р:52
мод:P1104w ; маг:2

налично - N:97957

1.62гр -130лв
Циркон:0.78гр
р-р:52
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:97958

1.59гр -114лв
Циркон:0.31гр
р-р:52.5
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:96250

1.99гр -143лв
Циркон:0.30гр
р-р:60
мод:P1448w ; маг:2

налично - N:98008

2.43гр -185лв
Циркон:0.82гр
р-р:53
мод:P2385 ; маг:2