UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:98008

2.43гр -185лв
Циркон:0.82гр
р-р:53
мод:P2385 ; маг:2

налично - N:98005

2.01гр -157лв
Циркон:0.40гр
р-р:55
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:97960

1.21гр -87лв
Циркон:0.65гр
р-р:51
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:97959

1.76гр -127лв
Циркон:0.31гр
р-р:56
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:97955

2.81гр -214лв
Циркон:0.23гр
р-р:54
мод:P2253 ; маг:2

налично - N:97912

5.60гр -437лв
Циркон:0.54гр
р-р:55
мод:P2234r ; маг:2

налично - N:97909

1.67гр -127лв
Циркон:0.28гр
р-р:52
мод:P2549 ; маг:2

налично - N:97908

1.54гр -117лв
Циркон:0.28гр
р-р:50
мод:P2549 ; маг:2

налично - N:97861

2.46гр -172лв
Циркон:0.08гр
р-р:53
мод:P614 ; маг:2

налично - N:97859

2.71гр -206лв
Циркон:0.50гр
р-р:55.5
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:97857

2.29гр -174лв
Циркон:0.50гр
р-р:50
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:97854

2.22гр -173лв
Циркон:0.38гр
р-р:52
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:97746

1.25гр -88лв
Циркон:0.01гр
р-р:53.5
мод:P346 ; маг:2

налично - N:97665

0.85гр -61лв
Циркон:0.04гр
р-р:60
мод:P1205 ; маг:2

налично - N:97661

1.72гр -124лв
Циркон:0.10гр
р-р:54
мод:P1348 ; маг:2

налично - N:97659

4.26гр -298лв

р-р:56.5
мод:P1419 ; маг:2

налично - N:97656

3.38гр -237лв
Циркон:0.18гр
р-р:53
мод:P1968 ; маг:2

налично - N:97590

2.24гр -175лв
Циркон:0.26гр
р-р:55
мод:P2408 ; маг:2

налично - N:97589

3.26гр -241лв
Циркон:0.37гр
р-р:52.5
мод:P1553 ; маг:2

налично - N:97511

3.31гр -232лв
Циркон:0.18гр
р-р:53
мод:P1968 ; маг:2

налично - N:97079

3.26гр -235лв
Циркон:2.25гр
р-р:52
мод:P1104w ; маг:2

налично - N:96349

1.02гр -75лв
Циркон:0.09гр
р-р:53
мод:P912w ; маг:2

налично - N:96250

1.99гр -143лв
Циркон:0.30гр
р-р:60
мод:P1448w ; маг:2

налично - N:96213

6.29гр -440лв
Циркон:1.40гр
р-р:54
мод:P1548 ; маг:2