UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:97959

1.76гр -127лв
Циркон:0.31гр
р-р:56
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:90118

3.31гр -238лв
Циркон:1.81гр
р-р:54
мод:P2044 ; маг:2

налично - N:98010

1.70гр -126лв
Циркон:0.03гр
р-р:51
мод:P2317 ; маг:2

налично - N:98005

2.01гр -157лв
Циркон:0.40гр
р-р:55
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:98004

1.87гр -146лв
Циркон:0.40гр
р-р:53
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:97584

3.82гр -267лв

р-р:56.5
мод:P1419 ; маг:2

налично - N:90379

2.56гр -184лв
Циркон:0.60гр
р-р:51.5
мод:P393w ; маг:2

налично - N:97962

2.47гр -173лв
Циркон:0.31гр
р-р:52
мод:P1399 ; маг:2

налично - N:97960

1.21гр -87лв
Циркон:0.65гр
р-р:51
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:97957

1.62гр -130лв
Циркон:0.78гр
р-р:52
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:97955

2.81гр -214лв
Циркон:0.23гр
р-р:54
мод:P2253 ; маг:2

налично - N:97740

1.13гр -79лв
Циркон:0.02гр
р-р:56.5
мод:P540 ; маг:2

налично - N:97954

2.32гр -176лв
Циркон:0.53гр
р-р:52
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:97911

1.65гр -119лв
Циркон:0.10гр
р-р:54
мод:P1348 ; маг:2

налично - N:97909

1.67гр -127лв
Циркон:0.28гр
р-р:52
мод:P2549 ; маг:2

налично - N:97908

1.54гр -117лв
Циркон:0.28гр
р-р:50
мод:P2549 ; маг:2

налично - N:97907

1.53гр -110лв
Циркон:0.15гр
р-р:54
мод:P1528 ; маг:2

налично - N:97861

2.46гр -172лв
Циркон:0.08гр
р-р:53
мод:P614 ; маг:2

налично - N:97860

1.77гр -142лв
Циркон:0.75гр
р-р:53
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:97857

2.29гр -174лв
Циркон:0.50гр
р-р:50
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:97855

1.87гр -138лв
Циркон:0.30гр
р-р:52
мод:P2414 ; маг:2

налично - N:97854

2.22гр -173лв
Циркон:0.38гр
р-р:52
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:97811

2.42гр -169лв
Циркон:0.28гр
р-р:51
мод:P1399 ; маг:2

налично - N:97746

1.25гр -88лв
Циркон:0.01гр
р-р:53.5
мод:P346 ; маг:2