UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:97742

1.45гр -102лв
Циркон:0.01гр
р-р:56
мод:P350 ; маг:2

налично - N:97912

5.60гр -437лв
Циркон:0.54гр
р-р:55
мод:P2234r ; маг:2

налично - N:97589

3.26гр -241лв
Циркон:0.37гр
р-р:52.5
мод:P1553 ; маг:2

налично - N:92165

4.43гр -346лв
Циркон:1.82гр
р-р:51
мод:P668 ; маг:2

налично - N:97675

2.90гр -203лв
Циркон:0.16гр
р-р:53
мод:P612 ; маг:2

налично - N:97665

0.85гр -61лв
Циркон:0.04гр
р-р:60
мод:P1205 ; маг:2

налично - N:90119

2.22гр -160лв
Циркон:1.56гр
р-р:50.5
мод:P2036 ; маг:2

налично - N:97661

1.72гр -124лв
Циркон:0.10гр
р-р:54
мод:P1348 ; маг:2

налично - N:97585

5.84гр -409лв

р-р:53.5
мод:P2256r ; маг:2

налично - N:97583

2.27гр -177лв
Циркон:0.48гр
р-р:51
мод:P2271w ; маг:2

налично - N:97590

2.24гр -175лв
Циркон:0.26гр
р-р:55
мод:P2408 ; маг:2

налично - N:97582

3.10гр -229лв
Циркон:0.33гр
р-р:55
мод:P1553 ; маг:2

налично - N:91524

3.76гр -293лв
Циркон:0.70гр
р-р:54
мод:P2509w ; маг:2

налично - N:97859

2.71гр -206лв
Циркон:0.50гр
р-р:55.5
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:98008

2.43гр -185лв
Циркон:0.82гр
р-р:53
мод:P2385 ; маг:2

налично - N:97856

1.67гр -124лв
Циркон:0.03гр
р-р:51
мод:P2317 ; маг:2

налично - N:97084

2.82гр -197лв

р-р:53
мод:P1433 ; маг:2

налично - N:97079

3.26гр -235лв
Циркон:2.25гр
р-р:52
мод:P1104w ; маг:2

налично - N:96854

2.05гр -144лв

р-р:52.5
мод:P1480m ; маг:2

налично - N:96850

6.20гр -434лв
Циркон:0.18гр
р-р:60
мод:P1557 ; маг:2

налично - N:96849

5.20гр -364лв
Циркон:0.18гр
р-р:53
мод:P1557 ; маг:2

налично - N:96416

8.63гр -604лв
Циркон:0.96гр
р-р:59
мод:P1128 ; маг:2

налично - N:96407

0.79гр -62лв
Циркон:0.35гр
р-р:52.5
мод:P2045 ; маг:2

налично - N:96349

1.02гр -75лв
Циркон:0.09гр
р-р:53
мод:P912w ; маг:2