UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:105481

3.72гр -283лв
Циркон:2.52
р-р:56
мод:P2485 ; маг:2

налично - N:105479

1.76гр -130лв
Циркон:0.05гр
р-р:55
мод:P2317 ; маг:2

налично - N:105478

6.83гр -478лв
Циркон:1.45гр
р-р:56
мод:P1548 ; маг:2

налично - N:105474

4.59гр -321лв
Циркон:0.16гр
р-р:57
мод:P669 ; маг:2

налично - N:105473

1.48гр -104лв

р-р:61
мод:P21 ; маг:2

налично - N:105468

2.48гр -188лв
Циркон:0.25гр
р-р:51
мод:P2600 ; маг:2

налично - N:105464

3.00гр -222лв

р-р:53
мод:P2601 ; маг:2

налично - N:105319

4.94гр -356лв
Циркон:0.71гр
р-р:56
мод:P2026 ; маг:2

налично - N:105320

3.30гр -238лв
Циркон:1.85гр
р-р:53
мод:P2033 ; маг:2

налично - N:105426

9.66гр -715лв
Рубин:0.65гр
р-р:53.5
мод:P2594 ; маг:2

налично - N:105318

4.08гр -302лв
Циркон:0.96гр
р-р:54
мод:P2164 ; маг:2

налично - N:105247

6.59гр -474лв
Циркон:1.96гр
р-р:58
мод:P525 ; маг:2

налично - N:105246

8.46гр -592лв
Циркон:0.09гр
р-р:57
мод:P275 ; маг:2

налично - N:105245

7.68гр -538лв
Циркон:0.09гр
р-р:59
мод:P275 ; маг:2

налично - N:105244

4.46гр -312лв
Циркон:1.40гр
р-р:59
мод:P146 ; маг:2

налично - N:105242

1.69гр -118лв

р-р:60
мод:P68 ; маг:2

налично - N:105234

1.72гр -124лв
Циркон:0.28гр
р-р:54
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:105186

3.20гр -224лв
Циркон:2.14гр
р-р:57.5
мод:P1104 ; маг:2

налично - N:105198

1.83гр -135лв
Циркон:0.30гр
р-р:53
мод:P2206w ; маг:2

налично - N:105197

1.60гр -118лв
Циркон:0.30гр
р-р:51.5
мод:P2206w ; маг:2

налично - N:105179

2.25гр -171лв
Циркон:0.06гр
р-р:52
мод:P2593 ; маг:2

налично - N:105196

1.25гр -93лв
Циркон:0.68гр
р-р:50
мод:P1474w ; маг:2

налично - N:104465

3.42гр -239лв
Циркон:0.94гр
р-р:51
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:104464

3.68гр -258лв
Циркон:2.25гр
р-р:54
мод:P1104 ; маг:2