UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:103252

1.63гр -114лв
Циркон:0.28гр
р-р:49
мод:P1240 ; маг:2

налично - N:103251

1.83гр -128лв
Циркон:0.28гр
р-р:53
мод:P1240 ; маг:2

налично - N:103250

1.83гр -128лв
Циркон:0.28гр
р-р:55
мод:P1240 ; маг:2

налично - N:103249

2.64гр -185лв
Циркон:0.02гр
р-р:48
мод:P1186 ; маг:2

налично - N:103247

2.70гр -189лв
Циркон:0.02гр
р-р:53
мод:P1186 ; маг:2

налично - N:103246

8.63гр -604лв
Циркон:0.82гр
р-р:53
мод:P1128 ; маг:2

налично - N:103245

1.37гр -99лв
Циркон:0.06гр
р-р:49
мод:P1154 ; маг:2

налично - N:103244

1.34гр -96лв
Циркон:0.06гр
р-р:51
мод:P1154 ; маг:2

налично - N:103243

11.87гр -831лв
Циркон:0.23гр
р-р:56
мод:P1503 ; маг:2

налично - N:103242

7.99гр -559лв
Циркон:0.24гр
р-р:55.5
мод:P1502 ; маг:2

налично - N:103241

1.72гр -124лв
Циркон:0.03гр
р-р:58
мод:P1499 ; маг:2

налично - N:103236

3.24гр -227лв

р-р:56.5
мод:P1462m ; маг:2

налично - N:103235

3.57гр -250лв

р-р:55
мод:P1462m ; маг:2

налично - N:103234

6.14гр -430лв

р-р:53
мод:P1461 ; маг:2

налично - N:103202

1.02гр -71лв
Циркон:0.04гр
р-р:55
мод:P570 ; маг:2

налично - N:103107

4.00гр -304лв
Циркон:0.72гр
р-р:56
мод:P2509 ; маг:2

налично - N:103106

4.00гр -304лв
Циркон:0.72гр
р-р:52
мод:P2509 ; маг:2

налично - N:102925

1.59гр -111лв

р-р:58
мод:P17 ; маг:2

налично - N:102919

2.36гр -170лв
Циркон:0.05гр
р-р:52
мод:P2397 ; маг:2

налично - N:102916

2.83гр -204лв
Циркон:0.09гр
р-р:52
мод:P2558 ; маг:2

налично - N:102915

2.71гр -195лв
Циркон:0.09гр
р-р:50
мод:P2558 ; маг:2

налично - N:102878

3.66гр -285лв
Циркон:0.82гр
р-р:53
мод:P2457w ; маг:2

налично - N:102877

2.39гр -186лв
Циркон:0.51гр
р-р:49
мод:P2271w ; маг:2

налично - N:102741

1.88гр -154лв
Циркон:0.73гр
р-р:54
мод:P2251w ; маг:2