UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:105569

1.17гр -82лв
Циркон:0.05гр
р-р:56
мод:P569 ; маг:2

налично - N:105568

1.16гр -84лв
Циркон:0.03гр
р-р:60
мод:P571 ; маг:2

налично - N:105547

1.76гр -134лв
Циркон:0.33гр
р-р:53
мод:P2414w ; маг:2

налично - N:105509

1.92гр -150лв
Циркон:0.29гр
р-р:52
мод:P2408 ; маг:2

налично - N:105508

2.09гр -159лв
Циркон:0.06гр
р-р:52.5
мод:P2296 ; маг:2

налично - N:105506

3.41гр -246лв
Циркон:1.90гр
р-р:53
мод:P2033 ; маг:2

налично - N:105505

1.71гр -123лв
Перла:0.27гр
р-р:52
мод:P1779 ; маг:2

налично - N:105504

10.59гр -762лв
Циркон:0.27гр
р-р:57
мод:P2092 ; маг:2

налично - N:105501

3.65гр -263лв
Перла:0.62гр
р-р:57
мод:P948 ; маг:2

налично - N:105481

3.72гр -283лв
Циркон:2.52
р-р:56
мод:P2485 ; маг:2

налично - N:105479

1.76гр -130лв
Циркон:0.05гр
р-р:55
мод:P2317 ; маг:2

налично - N:105478

6.83гр -478лв
Циркон:1.45гр
р-р:56
мод:P1548 ; маг:2

налично - N:105474

4.59гр -321лв
Циркон:0.16гр
р-р:57
мод:P669 ; маг:2

налично - N:105473

1.48гр -104лв

р-р:61
мод:P21 ; маг:2

налично - N:105468

2.48гр -188лв
Циркон:0.25гр
р-р:51
мод:P2600 ; маг:2

налично - N:105464

3.00гр -222лв

р-р:53
мод:P2601 ; маг:2

налично - N:105426

9.66гр -715лв
Рубин:0.65гр
р-р:53.5
мод:P2594 ; маг:2

налично - N:105320

3.30гр -238лв
Циркон:1.85гр
р-р:53
мод:P2033 ; маг:2

налично - N:105319

4.94гр -356лв
Циркон:0.71гр
р-р:56
мод:P2026 ; маг:2

налично - N:105318

4.08гр -302лв
Циркон:0.96гр
р-р:54
мод:P2164 ; маг:2

налично - N:105247

6.59гр -474лв
Циркон:1.96гр
р-р:58
мод:P525 ; маг:2

налично - N:105246

8.46гр -592лв
Циркон:0.09гр
р-р:57
мод:P275 ; маг:2

налично - N:105245

7.68гр -538лв
Циркон:0.09гр
р-р:59
мод:P275 ; маг:2

налично - N:105198

1.83гр -135лв
Циркон:0.30гр
р-р:53
мод:P2206w ; маг:2