UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:100778

2.89гр -202лв
Циркон:0.28гр
р-р:56
мод:P1399 ; маг:2

налично - N:100686

4.41гр -379лв
Циркон:0.99гр
р-р:53
мод:P2585w ; маг:2

налично - N:100675

3.10гр -248лв
Циркон:0.16гр
р-р:56
мод:P2582 ; маг:2

налично - N:100674

2.04гр -155лв
Циркон:0.08гр
р-р:53.5
мод:P2583 ; маг:2

налично - N:100649

4.22гр -304лв
Циркон:0.02гр
р-р:54
мод:P2072 ; маг:2

налично - N:100647

7.60гр -578лв
Циркон:0.36гр
р-р:55
мод:P2029 ; маг:2

налично - N:99397

7.58гр -531лв
Циркон:0.84гр
р-р:53
мод:P1681 ; маг:2

налично - N:99392

3.65гр -263лв
Циркон:0.35гр
р-р:52
мод:P2116 ; маг:2

налично - N:99384

9.12гр -638лв
Циркон:0.11гр
р-р:56
мод:P1609 ; маг:2

налично - N:99269

5.20гр -406лв
Циркон:0.51гр
р-р:52
мод:P2234 ; маг:2

налично - N:99268

5.07гр -395лв
Циркон:0.51гр
р-р:52
мод:P2234 ; маг:2

налично - N:99267

5.02гр -392лв
Циркон:0.51гр
р-р:52
мод:P2234 ; маг:2

налично - N:99266

4.90гр -382лв
Циркон:0.51гр
р-р:52
мод:P2234 ; маг:2

налично - N:99193

2.03гр -158лв
Циркон:0.40гр
р-р:55
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:99138

1.01гр -79лв
Циркон:0.03гр
р-р:51.5
мод:P2483w ; маг:2

налично - N:99137

1.02гр -80лв
Циркон:0.03гр
р-р:53.5
мод:P2483w ; маг:2

налично - N:99136

1.01гр -79лв
Циркон:0.03гр
р-р:55.5
мод:P2483w ; маг:2

налично - N:99111

6.74гр -472лв
Циркон:0.94гр
р-р:54
мод:P1051 ; маг:2

налично - N:99094

8.77гр -614лв
Циркон:0.08гр
р-р:57
мод:P275 ; маг:2

налично - N:99093

1.64гр -125лв
Циркон:0.07гр
р-р:54
мод:P2401 ; маг:2

налично - N:99090

1.65гр -119лв
Циркон:0.66гр
р-р:53
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:99088

2.54гр -193лв
Циркон:0.50гр
р-р:53
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:99051

5.08гр -356лв
Циркон:0.17гр
р-р:55
мод:P270 ; маг:2

налично - N:99050

3.89гр -280лв
Циркон:0.01гр
р-р:53.5
мод:P2082r ; маг:2