UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:90484

2.92гр -222лв
Циркон:0.91гр
р-р:52
мод:P2489 ; маг:2

налично - N:97858

2.49гр -189лв
Циркон:0.50гр
р-р:52
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:90231

4.90гр -382лв
Оникс:0.10гр
р-р:53
мод:pr186 ; маг:2

налично - N:90229

4.77гр -372лв
Оникс:0.10гр
р-р:54.5
мод:pr186 ; маг:2

налично - N:88965

2.36гр -175лв
Циркон:0.18гр
р-р:55
мод:P2263 ; маг:2

налично - N:88964

4.85гр -369лв
Циркон:0.64гр
р-р:51.5
мод:P2242 ; маг:2

налично - N:88939

3.62гр -275лв
Циркон:2.42гр
р-р:53
мод:P2120w ; маг:2

налично - N:85142

1.74гр -139лв
Циркон:0.23гр
р-р:56
мод:P2408w ; маг:2

налично - N:84850

9.32гр -690лв
Циркон:0.54гр
р-р:58
мод:P2030 ; маг:2

налично - N:84856

1.36гр -109лв
Циркон:0.09гр
р-р:50
мод:P2282 ; маг:2

налично - N:88735

6.37гр -446лв
Циркон:0.22гр
р-р:54.5
мод:P2235 ; маг:2

налично - N:87390

1.98гр -150лв
Циркон:0.14гр
р-р:50.5
мод:P2314 ; маг:2

налично - N:87276

0.89гр -71лв
Циркон:0.07гр
р-р:51
мод:P2318 ; маг:2

налично - N:86697

2.70гр -189лв
Циркон:0.25гр
р-р:51.5
мод:P1976 ; маг:2

налично - N:84903

10.61гр -764лв
Циркон:0.16гр
р-р:57
мод:P2094 ; маг:2

налично - N:84899

8.82гр -617лв
Циркон:0.36гр
р-р:52
мод:P1608 ; маг:2

налично - N:84909

2.87гр -201лв
Циркон:0.03гр
р-р:52
мод:P1186 ; маг:2

налично - N:82621

7.01гр -575лв
Циркон:0.50гр
р-р:50
мод:P2532 ; маг:2

налично - N:82665

4.75гр -352лв
Циркон:0.20гр
р-р:49.5
мод:P2536 ; маг:2

налично - N:83898

2.54гр -188лв
Циркон:0.18гр
р-р:53
мод:P2270 ; маг:2

налично - N:82182

2.58гр -1218лв
Сапфир:0.50кт;Д-ти:0.20кт
р-р:52
мод:P2531w ; маг:2

налично - N:82124

2.71гр -1235лв
Сапфир:0.50кт;Д-ти:0.25кт
р-р:54
мод:P2531 ; маг:2

налично - N:81193

1.72гр -131лв
Циркон:0.14гр
р-р:50
мод:P2314 ; маг:2

налично - N:80492

3.20гр -250лв
Циркон:0.91гр
р-р:49
мод:P2471w ; маг:2