UVEL
Сребърни бижута в наличност


налично - N:30936

9.67гр -77лв
Циркон
р-р:58
мод:swp2176 ; маг:1

налично - N:31900

12.27гр -98лв
Циркон
р-р:57
мод:swp2185 ; маг:1

налично - N:31918

5.42гр -60лв
Циркон
р-р:53
мод:P2120 ; маг:1

налично - N:31982

11.76гр -94лв
Циркон
р-р:54.5
мод:swp2185 ; маг:1

налично - N:32268

9.62гр -77лв
Циркон
р-р:55
мод:swp2181 ; маг:1

налично - N:32269

10.50гр -84лв
Циркон
р-р:56.5
мод:swp2181 ; маг:1

налично - N:33029

9.32гр -75лв
Циркон
р-р:50
мод:swp2175 ; маг:1

налично - N:33030

10.19гр -82лв
Циркон
р-р:52.5
мод:swp2175 ; маг:1

налично - N:33032

10.44гр -84лв
Циркон
р-р:51.5
мод:swp2184 ; маг:1

налично - N:34041

8.43гр -84лв
Циркон
р-р:55.5
мод:ospr43 ; маг:1

налично - N:34053

8.51гр -85лв
Циркон
р-р:55.5
мод:ospr48 ; маг:1

налично - N:34605

12.00гр -72лв

р-р:56.5
мод:ospr67/2 ; маг:1

налично - N:34613

11.02гр -68лв
Циркон
р-р:52
мод:swp2216 ; маг:1

налично - N:34723

5.45гр -44лв
Циркон
р-р:53
мод:swp1520 ; маг:1

налично - N:25741

12.16гр -85лв

р-р:51.5
мод:spr23 ; маг:1