UVEL
Сребърни бижута в наличност


налично - N:121225

4.92гр -49лв
Циркон
р-р:59
мод:P146 ; маг:2

налично - N:121224

2.79гр -28лв
Циркон
р-р:51
мод:P1186 ; маг:2

налично - N:121223

3.91гр -47лв
Циркон
р-р:55
мод:P1292 ; маг:2

налично - N:121221

3.36гр -30лв
Циркон
р-р:54
мод:P612 ; маг:2

налично - N:119770

1.87гр -22лв

р-р:59
мод:P1496 ; маг:2

налично - N:119769

1.30гр -16лв
Циркон
р-р:50
мод:P1513 ; маг:2

налично - N:119768

5.00гр -50лв
Циркон
р-р:54
мод:P1104 ; маг:2

налично - N:119728

3.35гр -40лв
Циркон
р-р:53
мод:P2252 ; маг:2

налично - N:119724

2.79гр -33лв
Циркон
р-р:51
мод:P1399 ; маг:2

налично - N:119723

2.90гр -29лв

р-р:56
мод:P1433m ; маг:2

налично - N:119722

1.93гр -23лв

р-р:53
мод:P1480m ; маг:2

налично - N:119680

3.81гр -38лв
Циркон
р-р:55.5
мод:P2643 ; маг:2

налично - N:119654

3.57гр -46лв
Циркон
р-р:51
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:118714

2.57гр -36лв
Циркон
р-р:52
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:118710

2.25гр -27лв
Циркон
р-р:53
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:118708

2.50гр -35лв
Циркон
р-р:53
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:116111

1.57гр -22лв

р-р:59
мод:talpr1910021 ; маг:2

налично - N:101786

2.89гр -35лв
Циркон
р-р:50
мод:spr18092754 ; маг:2

налично - N:86711

4.50гр -32лв

р-р:56
мод:uspr306 ; маг:2

налично - N:86723

4.62гр -32лв

р-р:56
мод:uspr309 ; маг:2

налично - N:119774

4.16гр -50лв
Циркон
р-р:52.5
мод:P2536 ; маг:1

налично - N:119714

3.65гр -47лв
Циркон
р-р:51
мод:P1073 ; маг:1

налично - N:119710

2.52гр -35лв
Циркон
р-р:50
мод:P2271 ; маг:1

налично - N:119707

1.96гр -24лв
Циркон
р-р:47
мод:P1078/2 ; маг:1