UVEL
Сребърни бижута в наличност


налично - N:81437

4.33гр -30лв

р-р:59
мод:uspr288 ; маг:2

налично - N:81432

5.14гр -36лв

р-р:55
мод:uspr286 ; маг:2

налично - N:81423

10.83гр -76лв

р-р:53
мод:uspr284 ; маг:2

налично - N:78978

7.90гр -63лв
Циркон
р-р:50
мод:uspr264 ; маг:2

налично - N:78976

3.08гр -31лв
Циркон
р-р:53.5
мод:uspr263 ; маг:2

налично - N:76948

4.98гр -50лв
Циркон
р-р:54.5
мод:uspr256 ; маг:2

налично - N:76939

4.56гр -46лв
Циркон
р-р:52
мод:uspr254 ; маг:2

налично - N:76923

7.70гр -77лв
Циркон
р-р:59
мод:uspr250 ; маг:2

налично - N:76920

4.53гр -45лв
Циркон
р-р:57.5
мод:uspr249 ; маг:2

налично - N:76917

4.16гр -42лв
Оникс
р-р:51.5
мод:uspr249 ; маг:2

налично - N:76907

3.23гр -32лв
Оникс
р-р:60
мод:uspr245 ; маг:2

налично - N:74635

2.63гр -24лв
Циркон
р-р:50
мод:P2510 ; маг:2

налично - N:70871

3.82гр -38лв
Циркон
р-р:52
мод:uspr215 ; маг:2

налично - N:68200

8.98гр -90лв
Циркон
р-р:55.5
мод:uspr223 ; маг:2

налично - N:68198

6.16гр -62лв
Циркон
р-р:52
мод:uspr222 ; маг:2

налично - N:46935

5.18гр -47лв
Циркон
р-р:59
мод:uspr131 ; маг:2

налично - N:66437

7.31гр -73лв
Циркон
р-р:52
мод:uspr190 ; маг:2

налично - N:65367

7.75гр -62лв
Циркон
р-р:54
мод:uspr211 ; маг:2

налично - N:64086

2.20гр -19лв
Сваровски
р-р:56.5
мод:swp2196 ; маг:2

налично - N:64083

5.23гр -39лв
Сваровски
р-р:49
мод:swp2174 ; маг:2

налично - N:63895

4.61гр -41лв
Циркон
р-р:54.5
мод:uspr114 ; маг:2

налично - N:62806

5.24гр -42лв
Циркон
р-р:55
мод:P2034 ; маг:2

налично - N:25410

9.90гр -79лв
Циркон
р-р:61
мод:spr21 ; маг:2

налично - N:25412

9.02гр -90лв
Циркон
р-р:54.5
мод:spr19 ; маг:2