UVEL
Сребърни бижута в наличност


налично - N:51725

9.25гр -74лв
Сваровски
р-р:53
мод:swp2176 ; маг:1

налично - N:49729

5.31гр -58лв
Циркон
р-р:51
мод:P2120 ; маг:1

налично - N:48997

7.58гр -45лв

р-р:55.5
мод:P2304 ; маг:1

налично - N:46995

6.00гр -60лв
Циркон
р-р:56.5
мод:uspr152 ; маг:1

налично - N:42456

12.52гр -63лв
Сваровски
р-р:59.5
мод:ospr90 ; маг:1

налично - N:42457

12.44гр -62лв
Сваровски
р-р:58.5
мод:ospr86 ; маг:1

налично - N:45531

9.22гр -74лв
Циркон
р-р:52
мод:uspr126 ; маг:1

налично - N:45536

5.17гр -41лв
Циркон
р-р:52
мод:uspr127 ; маг:1

налично - N:42450

10.68гр -53лв
Сваровски
р-р:56
мод:ospr80 ; маг:1

налично - N:40458

10.40гр -75лв
Сваровски
р-р:53
мод:swp2215 ; маг:1

налично - N:37217

11.70гр -82лв
Сваровски
р-р:55
мод:swp2183 ; маг:1

налично - N:34930

10.76гр -86лв
Циркон
р-р:53
мод:P1634 ; маг:1

налично - N:35403

10.47гр -84лв
Циркон
р-р:50
мод:P1634 ; маг:1

налично - N:40559

11.92гр -83лв
Сваровски
р-р:52
мод:swp2183 ; маг:2

налично - N:33031

10.85гр -87лв
Сваровски
р-р:55
мод:swp2175 ; маг:2

налично - N:34723

5.45гр -44лв
Циркон
р-р:53
мод:swp1520 ; маг:1

налично - N:34613

11.02гр -68лв
Циркон
р-р:52
мод:swp2216 ; маг:1

налично - N:34605

12.00гр -72лв

р-р:56.5
мод:ospr67/2 ; маг:1

налично - N:28061

5.99гр -36лв
Циркон
р-р:53.5
мод:ts1595861 ; маг:1

налично - N:28782

9.80гр -78лв
Циркон
р-р:53.5
мод:swp2181 ; маг:1

налично - N:29034

12.60гр -88лв
Циркон
р-р:52
мод:swp2183 ; маг:1

налично - N:30372

7.80гр -47лв

р-р:57
мод:P2186 ; маг:1

налично - N:30375

12.18гр -97лв
Циркон
р-р:55
мод:swp2185 ; маг:1

налично - N:30686

9.20гр -74лв
Циркон
р-р:52.5
мод:swp2175 ; маг:1