UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:125862

1.60гр -150лв
Циркон:0.01гр
р-р:60
мод:P365 ; маг:2

налично - N:125861

1.24гр -117лв
Циркон:0.07гр
р-р:48.5
мод:P1204 ; маг:2

налично - N:125860

2.59гр -243лв
Циркон:0.26гр
р-р:51
мод:P2647 ; маг:2

налично - N:125859

1.98гр -186лв
Циркон:0.12гр
р-р:56.5
мод:P568 ; маг:2

налично - N:125809

3.86гр -378лв
Циркон:0.26гр
р-р:49
мод:P2669 ; маг:2

налично - N:125808

2.56гр -251лв
Циркон:0.26гр
р-р:49.5
мод:P2668 ; маг:2

налично - N:125807

2.26гр -221лв
Циркон:0.43гр
р-р:50
мод:P2667 ; маг:2

налично - N:125806

2.75гр -270лв
Циркон:0.06гр
р-р:51
мод:P2666 ; маг:2

налично - N:125804

1.92гр -180лв
Циркон:0.26гр
р-р:50
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:125803

2.90гр -284лв
Циркон:0.52гр
р-р:53
мод:P2652 ; маг:2

налично - N:125802

2.49гр -244лв
Циркон:0.20гр
р-р:53.5
мод:P2651 ; маг:2

налично - N:125798

1.95гр -183лв
Циркон:0.10гр
р-р:59.5
мод:P568 ; маг:2

налично - N:125797

2.05гр -193лв
Циркон:0.10гр
р-р:63
мод:P568 ; маг:2

налично - N:125795

3.98гр -390лв
Циркон:1.80гр
р-р:56
мод:P1910 ; маг:2

налично - N:125674

3.36гр -329лв
Циркон:0.23гр
р-р:54
мод:P2646 ; маг:2

налично - N:125673

2.68гр -263лв
Циркон:0.32гр
р-р:52
мод:P2644 ; маг:2

налично - N:125672

1.69гр -159лв

р-р:49.5
мод:P2441 ; маг:2

налично - N:125671

1.85гр -181лв
Циркон:0.38гр
р-р:49.5
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:125668

1.62гр -152лв
Циркон:0.15гр
р-р:50
мод:P1528 ; маг:2

налично - N:125667

1.42гр -133лв
Циркон:0.10гр
р-р:49
мод:P1513 ; маг:2

налично - N:125666

1.54гр -145лв
Циркон:0.03гр
р-р:56
мод:P569 ; маг:2

налично - N:125197

1.68гр -165лв
Циркон:0.08гр
р-р:52
мод:P2432 ; маг:2

налично - N:125143

2.54гр -249лв
Циркон:0.42гр
р-р:50
мод:otP2271w ; маг:2

налично - N:125142

1.75гр -172лв
Циркон:0.75гр
р-р:50
мод:P2251w ; маг:2