UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:113960

3.75гр -308лв
Циркон:0.02гр
р-р:54
мод:P2082r ; маг:2

налично - N:113959

1.80гр -144лв
Циркон:0.29гр
р-р:50
мод:P1393 ; маг:2

налично - N:113958

0.88гр -72лв
Циркон:0.08гр
р-р:50
мод:P682 ; маг:2

налично - N:113954

3.24гр -266лв
Циркон:0.15гр
р-р:54.5
мод:P946 ; маг:2

налично - N:113953

1.36гр -112лв
Циркон:0.03гр
р-р:60.5
мод:P885 ; маг:2

налично - N:113951

2.58гр -212лв
Шампан:0.43гр
р-р:53
мод:P774sha ; маг:2

налично - N:113950

3.00гр -240лв
Циркон:0.27гр
р-р:54
мод:P1976 ; маг:2

налично - N:113938

1.69гр -152лв
Циркон:0.75гр
р-р:51
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:113936

2.47гр -198лв
Циркон:0.45гр
р-р:52
мод:P1090 ; маг:2

налично - N:113935

3.61гр -289лв
Циркон:2.43гр
р-р:50
мод:P1104 ; маг:2

налично - N:113934

1.61гр -132лв
Циркон:0.11гр
р-р:51
мод:P1348 ; маг:2

налично - N:113933

1.15гр -92лв
Циркон:0.12гр
р-р:53
мод:P1204 ; маг:2

налично - N:113932

5.60гр -448лв

р-р:57
мод:P1461 ; маг:2

налично - N:113931

1.14гр -93лв

р-р:61
мод:P1457 ; маг:2

налично - N:113930

1.87гр -150лв
Циркон:0.35гр
р-р:54
мод:P1448 ; маг:2

налично - N:113928

4.44гр -355лв

р-р:53
мод:P1392 ; маг:2

налично - N:113927

3.90гр -312лв

р-р:56
мод:P1391 ; маг:2

налично - N:113926

3.62гр -290лв

р-р:56
мод:P106 ; маг:2

налично - N:113918

1.90гр -163лв
Циркон:0.12гр
р-р:58
мод:P2241 ; маг:2

налично - N:113917

4.14гр -331лв
Циркон:0.18гр
р-р:55
мод:P1968 ; маг:2

налично - N:113916

1.32гр -108лв
Циркон:0.08гр
р-р:59
мод:P1774 ; маг:2

налично - N:113915

1.76гр -141лв
Циркон:0.40гр
р-р:52
мод:P1078 ; маг:2

налично - N:113914

1.82гр -146лв
Циркон:0.04гр
р-р:51
мод:P1115 ; маг:2

налично - N:113913

2.65гр -212лв
Циркон:0.02гр
р-р:59
мод:P1185 ; маг:2