UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:99137

1.02гр -80лв
Циркон:0.03гр
р-р:53.5
мод:P2483w ; маг:2

налично - N:99138

1.01гр -79лв
Циркон:0.03гр
р-р:51.5
мод:P2483w ; маг:2

налично - N:99266

4.90гр -382лв
Циркон:0.51гр
р-р:52
мод:P2234 ; маг:2

налично - N:99267

5.02гр -392лв
Циркон:0.51гр
р-р:52
мод:P2234 ; маг:2

налично - N:99268

5.07гр -395лв
Циркон:0.51гр
р-р:52
мод:P2234 ; маг:2

налично - N:99269

5.20гр -406лв
Циркон:0.51гр
р-р:52
мод:P2234 ; маг:2

налично - N:99397

7.58гр -531лв
Циркон:0.84гр
р-р:53
мод:P1681 ; маг:2

налично - N:100649

4.22гр -304лв
Циркон:0.02гр
р-р:54
мод:P2072 ; маг:2

налично - N:100675

3.10гр -248лв
Циркон:0.16гр
р-р:56
мод:P2582 ; маг:2

налично - N:100686

4.41гр -379лв
Циркон:0.99гр
р-р:53
мод:P2585w ; маг:2

налично - N:100782

3.62гр -253лв
Циркон:2.33гр
р-р:54
мод:P1104 ; маг:2

налично - N:101618

1.92гр -138лв
Циркон:0.22гр
р-р:52
мод:P520 ; маг:2

налично - N:101765

2.05гр -156лв
Циркон:0.03гр
р-р:51.5
мод:P2474 ; маг:2

налично - N:102319

3.14гр -220лв

р-р:57
мод:P1433 ; маг:2

налично - N:102322

1.41гр -102лв
Циркон:0.03гр
р-р:58.5
мод:P883 ; маг:2

налично - N:102331

1.82гр -127лв
Циркон:0.02гр
р-р:51
мод:P342 ; маг:2

налично - N:102332

2.04гр -143лв
Циркон:0.01гр
р-р:58
мод:P343 ; маг:2

налично - N:102715

1.74гр -125лв
Циркон:0.03гр
р-р:60
мод:P1531 ; маг:2

налично - N:102916

2.83гр -204лв
Циркон:0.09гр
р-р:52
мод:P2558 ; маг:2

налично - N:103242

7.99гр -559лв
Циркон:0.24гр
р-р:55.5
мод:P1502 ; маг:2

налично - N:103243

11.87гр -831лв
Циркон:0.23гр
р-р:56
мод:P1503 ; маг:2

налично - N:103244

1.34гр -96лв
Циркон:0.06гр
р-р:51
мод:P1154 ; маг:2

налично - N:103249

2.64гр -185лв
Циркон:0.02гр
р-р:48
мод:P1186 ; маг:2

налично - N:103251

1.83гр -128лв
Циркон:0.28гр
р-р:53
мод:P1240 ; маг:2