UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:103381

5.69гр -398лв

р-р:54
мод:P1482 ; маг:2

налично - N:103384

2.57гр -180лв

р-р:56
мод:P1433m ; маг:2

налично - N:103435

1.70гр -122лв
Циркон:0.02гр
р-р:59
мод:P881 ; маг:2

налично - N:103437

1.96гр -141лв
Циркон:0.03гр
р-р:60
мод:P1017 ; маг:2

налично - N:103459

1.61гр -113лв
Циркон:0.04гр
р-р:60
мод:P690 ; маг:2

налично - N:103462

1.76гр -127лв
Циркон:0.04гр
р-р:59
мод:P756 ; маг:2

налично - N:103471

1.52гр -106лв
Циркон:0.02гр
р-р:56
мод:P347 ; маг:2

налично - N:103479

1.66гр -116лв
Циркон:0.06гр
р-р:59
мод:P547 ; маг:2

налично - N:103506

1.06гр -76лв
Циркон:0.02гр
р-р:58
мод:P659 ; маг:2

налично - N:103512

6.93гр -499лв
Циркон:1.14гр
р-р:55
мод:P1320 ; маг:2

налично - N:103582

1.68гр -121лв
Циркон:0.15гр
р-р:49
мод:P1528 ; маг:2

налично - N:103587

3.36гр -249лв
Циркон:3.34гр
р-р:52
мод:P2024 ; маг:2

налично - N:103795

1.87гр -131лв
Циркон:0.17гр
р-р:50
мод:P1711 ; маг:2

налично - N:103797

4.08гр -302лв
Циркон:0.99гр
р-р:53.5
мод:P2164 ; маг:2

налично - N:103929

3.08гр -216лв
Циркон:0.99гр
р-р:51
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:103940

1.89гр -136лв
Циркон:0.03гр
р-р:60
мод:P1017 ; маг:2

налично - N:103945

4.41гр -309лв

р-р:59
мод:P1419 ; маг:2

налично - N:104054

1.98гр -139лв

р-р:60
мод:P68 ; маг:2

налично - N:104057

1.93гр -135лв
Циркон:0.01гр
р-р:59
мод:P346 ; маг:2

налично - N:104065

1.28гр -92лв
Циркон:0.03гр
р-р:59
мод:P689 ; маг:2

налично - N:104446

6.86гр -480лв

р-р:60
мод:P1482 ; маг:2

налично - N:104464

3.68гр -258лв
Циркон:2.25гр
р-р:54
мод:P1104 ; маг:2

налично - N:109738

2.22гр -160лв
Циркон:0.47гр
р-р:52
мод:P1090w ; маг:2

налично - N:109737

1.57гр -129лв
Циркон:0.76гр
р-р:49.5
мод:P2251w ; маг:2