UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:109078

0.97гр -68лв
Циркон:0.04гр
р-р:54
мод:P570 ; маг:2

налично - N:109076

1.32гр -95лв
Циркон:0.03гр
р-р:57
мод:P689 ; маг:2

налично - N:109046

2.19гр -153лв

р-р:62
мод:P51 ; маг:2

налично - N:109045

1.70гр -119лв

р-р:62
мод:P58 ; маг:2

налично - N:109043

3.02гр -211лв

р-р:57
мод:P14 ; маг:2

налично - N:108402

6.95гр -487лв
Циркон:0.21гр
р-р:57
мод:P1557 ; маг:2

налично - N:108456

2.39гр -167лв
Циркон:0.02гр
р-р:56
мод:P1185 ; маг:2

налично - N:108503

3.52гр -268лв
Циркон:0,86гр
р-р:52
мод:P2457 ; маг:2

налично - N:108504

3.29гр -250лв
Циркон:0,86гр
р-р:51
мод:P2457 ; маг:2

налично - N:108506

2.31гр -162лв
Циркон:0,46гр
р-р:51
мод:P1090 ; маг:2

налично - N:108535

1.28гр -92лв
Циркон:0.68гр
р-р:49
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:108542

1.82гр -142лв
Циркон:0.45гр
р-р:50
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:109042

1.70гр -119лв

р-р:61
мод:P17 ; маг:2

налично - N:108953

4.71гр -330лв
Циркон:0.26гр
р-р:59
мод:P522 ; маг:2

налично - N:108306

2.45гр -172лв

р-р:57
мод:P1375m ; маг:2

налично - N:108665

2.70гр -205лв
Циркон:0.72гр
р-р:51
мод:P2248 ; маг:2

налично - N:108951

1.11гр -78лв

р-р:59
мод:P32 ; маг:2

налично - N:109033

4.25гр -298лв

р-р:54
мод:P434 ; маг:2

налично - N:108400

8.78гр -650лв
Циркон:2.35гр
р-р:55
мод:P2074 ; маг:2

налично - N:108868

2.32гр -176лв
Циркон:0.55гр
р-р:52
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:108794

2.68гр -188лв
Аквамар:0.15гр
р-р:59
мод:P496akv ; маг:2

налично - N:108680

4.00гр -280лв
Циркон:1.40гр
р-р:58
мод:P1265 ; маг:2

налично - N:108379

1.34гр -94лв
Циркон:0.02гр
р-р:54
мод:P655 ; маг:2

налично - N:108682

2.12гр -148лв

р-р:59
мод:P1496 ; маг:2