UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:108688

1.93гр -135лв
Циркон:0.04гр
р-р:55
мод:P505 ; маг:2

налично - N:108798

5.35гр -396лв
Циркон:3.53гр
р-р:56
мод:P2080 ; маг:2

налично - N:108670

1.40гр -101лв
Циркон:0.65гр
р-р:49
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:108671

1.28гр -95лв
Циркон:0.65гр
р-р:48.5
мод:P1474w ; маг:2

налично - N:108668

4.94гр -346лв
Циркон:0.24гр
р-р:50
мод:P258 ; маг:2

налично - N:108640

1.71гр -130лв
Циркон:0.28гр
р-р:51
мод:P2549 ; маг:2

налично - N:108647

2.09гр -167лв
Циркон:0.23гр
р-р:57
мод:P2408w ; маг:2

налично - N:108660

3.53гр -261лв
Циркон:0.39гр
р-р:54
мод:P1553 ; маг:2

налично - N:108664

2.34гр -164лв
Циркон:0.30гр
р-р:53
мод:P1291 ; маг:2

налично - N:108666

4.89гр -381лв
Циркон:0.54гр
р-р:52
мод:P2234 ; маг:2

налично - N:108639

2.81гр -214лв
Циркон:0.27гр
р-р:53
мод:P2253 ; маг:2

налично - N:108638

2.77гр -211лв
Циркон:0.27гр
р-р:50
мод:P2253 ; маг:2

налично - N:108636

1.43гр -103лв
Циркон:0.13гр
р-р:53
мод:P1513 ; маг:2

налично - N:109044

2.58гр -181лв

р-р:57
мод:P39 ; маг:2

налично - N:108315

2.25гр -158лв
Циркон:0.04гр
р-р:52
мод:P133 ; маг:2

налично - N:108307

2.33гр -163лв

р-р:57
мод:P1433m ; маг:2

налично - N:108799

4.40гр -317лв
Циркон:0.07гр
р-р:57
мод:P1936 ; маг:2

налично - N:108262

6.12гр -428лв
Циркон:0.17гр
р-р:58
мод:P251 ; маг:2

налично - N:108040

2.80гр -196лв
Циркон:0.06гр
р-р:54
мод:P532 ; маг:2

налично - N:108041

5.46гр -382лв

р-р:56
мод:P524 ; маг:2

налично - N:108038

4.23гр -296лв
Циркон:0.16гр
р-р:59
мод:P431 ; маг:2

налично - N:108036

2.31гр -166лв
Циркон:0.19гр
р-р:53
мод:P935 ; маг:2

налично - N:107973

4.74гр -332лв

р-р:59
мод:P1281m ; маг:2

налично - N:107972

3.94гр -276лв
Циркон:1.32гр
р-р:56
мод:P1265 ; маг:2