UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:106080

1.65гр -116лв
Циркон:0.02гр
р-р:54.5
мод:P350 ; маг:2

налично - N:106086

1.18гр -83лв
Циркон:0.02гр
р-р:56
мод:P537 ; маг:2

налично - N:106079

1.98гр -139лв
Циркон:0.05гр
р-р:54.5
мод:P348 ; маг:2

налично - N:106075

1.75гр -126лв
Циркон:0.15гр
р-р:54
мод:P503 ; маг:2

налично - N:105929

4.69гр -366лв

р-р:57
мод:P2366r ; маг:2

налично - N:105862

2.08гр -150лв

р-р:53
мод:P2308 ; маг:2

налично - N:105852

1.31гр -94лв
Циркон:0.04гр
р-р:56
мод:P689 ; маг:2

налично - N:105853

1.66гр -116лв
Циркон:0.01гр
р-р:54.5
мод:P660 ; маг:2

налично - N:105924

2.58гр -196лв
Циркон:0.53гр
р-р:54
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:105837

2.16гр -151лв
Циркон:0.18гр
р-р:50.5
мод:P1711 ; маг:2

налично - N:105836

2.17гр -152лв
Циркон:0.18гр
р-р:54
мод:P1711 ; маг:2

налично - N:105805

1.83гр -135лв
Циркон:0.33гр
р-р:49
мод:P2414 ; маг:2

налично - N:105804

5.01гр -351лв
Циркон:0.12гр
р-р:59
мод:P915 ; маг:2

налично - N:105802

6.61гр -463лв
Циркон:0.06гр
р-р:59
мод:P922 ; маг:2

налично - N:105724

2.68гр -198лв
Циркон:0.18гр
р-р:52
мод:P2270 ; маг:2

налично - N:105696

1.68гр -121лв
Циркон:0.30гр
р-р:52
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:105695

1.75гр -126лв
Циркон:0.30гр
р-р:55
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:105509

1.92гр -150лв
Циркон:0.29гр
р-р:52
мод:P2408 ; маг:2

налично - N:105571

1.72гр -124лв
Перла:0.06гр
р-р:50
мод:P880 ; маг:2

налично - N:105579

2.18гр -157лв
Циркон:0.36гр
р-р:52
мод:P1256 ; маг:2

налично - N:105582

1.00гр -72лв
Циркон:0.02гр
р-р:58
мод:P541 ; маг:2

налично - N:105468

2.48гр -188лв
Циркон:0.25гр
р-р:51
мод:P2600 ; маг:2

налично - N:105652

1.34гр -94лв
Циркон:0.01гр
р-р:54
мод:P572 ; маг:2

налично - N:105605

9.14гр -640лв

р-р:61
мод:P118 ; маг:2