UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:108646

1.89гр -136лв
Циркон:0.23гр
р-р:52
мод:P520 ; маг:2

налично - N:108640

1.71гр -130лв
Циркон:0.28гр
р-р:51
мод:P2549 ; маг:2

налично - N:108639

2.81гр -214лв
Циркон:0.27гр
р-р:53
мод:P2253 ; маг:2

налично - N:108638

2.77гр -211лв
Циркон:0.27гр
р-р:50
мод:P2253 ; маг:2

налично - N:108636

1.43гр -103лв
Циркон:0.13гр
р-р:53
мод:P1513 ; маг:2

налично - N:108543

2.07гр -145лв

р-р:60
мод:P1496 ; маг:2

налично - N:108542

1.82гр -142лв
Циркон:0.45гр
р-р:50
мод:P2422 ; маг:2

налично - N:108541

2.34гр -178лв
Циркон:0.56гр
р-р:50.5
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:108537

1.59гр -127лв
Циркон:0.78гр
р-р:51
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:108535

1.28гр -92лв
Циркон:0.68гр
р-р:49
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:108506

2.31гр -162лв
Циркон:0,46гр
р-р:51
мод:P1090 ; маг:2

налично - N:108507

1.88гр -132лв
Циркон:0,46гр
р-р:49
мод:P1090 ; маг:2

налично - N:108504

3.29гр -250лв
Циркон:0,86гр
р-р:51
мод:P2457 ; маг:2

налично - N:108456

2.39гр -167лв
Циркон:0.02гр
р-р:56
мод:P1185 ; маг:2

налично - N:108503

3.52гр -268лв
Циркон:0,86гр
р-р:52
мод:P2457 ; маг:2

налично - N:108500

2.96гр -225лв
Циркон:0,41гр
р-р:54
мод:P2496 ; маг:2

налично - N:108400

8.78гр -650лв
Циркон:2.35гр
р-р:55
мод:P2074 ; маг:2

налично - N:108402

6.95гр -487лв
Циркон:0.21гр
р-р:57
мод:P1557 ; маг:2

налично - N:108379

1.34гр -94лв
Циркон:0.02гр
р-р:54
мод:P655 ; маг:2

налично - N:108315

2.25гр -158лв
Циркон:0.04гр
р-р:52
мод:P133 ; маг:2

налично - N:108307

2.33гр -163лв

р-р:57
мод:P1433m ; маг:2

налично - N:108306

2.45гр -172лв

р-р:57
мод:P1375m ; маг:2

налично - N:108262

6.12гр -428лв
Циркон:0.17гр
р-р:58
мод:P251 ; маг:2

налично - N:108038

4.23гр -296лв
Циркон:0.16гр
р-р:59
мод:P431 ; маг:2